Взят из грязи да посажен в князи

Взят из грязи да посажен в князи