Не кони везут, овес везет

Не кони везут, овес везет