Молодо – зелено, да молодо – честно

Молодо
– зелено, да молодо
– честно